Priroda

Balkanski Ris

06/03/2018 -

Balkanski ris (Lynx lynx balcanicus) predstavlja najugroženija populacija divlje mačke na svijetu. Balkanski ris je kritično ugrožena podvrsta risa što znači da mu prijeti izumiranje. Podvrsta balkanskog risa svedena je na manje od 50 jedinki u prirodi što ga svrastava u najugroženiju podvrstu evropskih riseva. Preživele su dvije populacije u zapadnoj Makedoniji i istočnoj Albaniji. Dinarska populacija davno je otpisana i smatra se da je nema više. Pored krivolova, uništavanja staništa posebno ga ugrožava karpatska podvrsta Lynx lynx carpathicus koja se širi i hibridizuje sa njim. Programom povratka risa na Alpe u Sloveniju uneta je karpatska podvrsta koja se brzo proširila sve do Bosne. U istočnoj Srbiji karpatska podvrsta se prirodnim putem proširila. Karpatski ris je krupnija sa svetlijim i gušćim krznom i sa sitnim pjegama.