Priroda

Dinarske šume

10/01/2018 -

Dinarske mješovite šume se prostiru na površini od 58.200 km² na planinama Balkanskog poluostrva, od jugoistočnih Alpa do Prokletija. Klimu Dinarida pod uticajem vazdušnih masa sa Jadrana karakteriše visok nivo godišnjih padavina (i preko 2000 mm vodenog taloga). Relativno nenarušeni ekosistemi i velike površine pod šumom su među najpovoljnijima u Evropi za život krupnih zvijeri, poput mrkog medvjeda, vuka i risa.